Workshops voor ouders

 

Inleiding

De workshops voor ouders zijn erop gericht ouders handvaten aan te reiken om zo problemen, waar ouders binnen de opvoeding van hun kind tegen aanlopen, aan te pakken.

Om wat meer duidelijkheid te geven over de inhoud van deze workshops zullen wij hieronder ingaan op de doelstelling en opbouw van deze ouder workshops.

 

De ouder workshops zijn gericht op de volgende thema’s;

· Hoe geven wij ons kind meer zelfvertrouwen?

· Hoe stimuleer je een gezonde ontwikkeling en voorkom je ongewenst gedrag?

· Luisteren naar het kind.         

· Regels en grenzen stellen.              

· Samen conflicten oplossen.          

· Pesten en gepest worden.

 

Doelstellingen en opbouw ouderworkshops

De workshops geven ouders handvaten om met uiteenlopende problematiek, waarmee je als ouders geconfronteerd kan worden, om te gaan.

Binnen iedere workshop zal er één enkel thema centraal staan.

In een kleine groep zullen deze problemen aangekaart en besproken worden.

Het idee achter deze workshops is om de positieve betrokkenheid van de ouders, toegespitst op een bepaald thema te verbeteren, waardoor een van de voorwaarden voor positief sociaal gedrag van het kind wordt gecreëerd.

Communicatie is een belangrijk aspect binnen deze workshops.

Indien u van plan bent om uw kind deel te laten nemen met een van onze sociale vaardigheidstrainingen, adviseren wij u sterk een overlappende workshop te volgen.

Door het volgen van deze workshop kunt u in de thuissituatie beter de voorwaarden creëren voor het slagen van de sociale vaardigheidstraining.

Omdat de workshops in groepsverband plaatsvinden, geven wij hier niet directe persoonlijke begeleiding. Indien u wel persoonlijk begeleiding wilt kan dit natuurlijk ook. Wij beginnen dan een individueel traject met u.

Terug naar de vorige pagina

Start

Wij bieden aan

Hoe?

Voor wie?

Meer informatie

Wie zijn wij?

Contact

Alg. voorwaarden