Sociale vaardigheidstraining

 

Inleiding

Om wat meer duidelijkheid te scheppen over onze werkwijze zullen wij hieronder onze visie, wetenschappelijke achtergrond en praktische invulling nader toelichten. Wij hopen hiermee u zo goed mogelijk te informeren over onze aangeboden trainingen. Wij bieden trainingen aan, die gericht zijn op de volgende thema’s;

Hoe krijgt het kind meer zelfvertrouwen  

Stimuleren van positief sociaal gedrag.

Omgaan met pestgedrag.

Praten en leren luisteren.         

Leren samen te spelen.          

Samen conflicten oplossen

 

Sociale vaardigheden

Onze sociale vaardigheidstrainingen richten zich op de twee aspecten van sociale vaardigheden. Er is een onderscheid aan te brengen tussen de emotionele ontwikkeling van een kind en de sociale ontwikkeling van een kind. Onder de emotionele ontwikkeling van een kind vallen problemen die zich meer binnen het kind afspelen. Met deze interne problemen worden problemen bedoeld waar voornamelijk het kind zelf mee geconfronteerd wordt. Dit betekent echter niet dat de omgeving hier geen problemen mee kan ervaren. Een voorbeeld van een intern gericht probleem is een laagzelfbeeld.

Sociale ontwikkeling van een kind omvat het gedrag (gedrag in relatie tot andere, wenselijkheidgedrag en spelgedrag) en de cognities (het denken over de sociale werkelijkheid door een kind). Sociale ontwikkeling van een kind is meer gericht op externe problemen. Met deze problemen wordt de omgeving wel direct geconfronteerd. Voorbeelden van externe problemen zijn negatief sociaal gedrag en problemen in het samenspelen met andere kinderen. 

 

                     —       Sociale vaardigheden                  —

                                                                                    ↓                                                                   ↓

                                                        Emotionele ontwikkeling                                 Sociale ontwikkeling

                                                        (Interne problemen)                                             (Externe problemen)

 

Binnen onze trainingen proberen wij per thema oplossingen aan te reiken, voor problemen waarmee kind en ouders geconfronteerd kunnen worden. We zullen bij het zoeken binnen deze trainingen zeer goed luisteren en kijken naar de behoeftes en problemen van zowel het kind als de ouders en hierop inspelen. . Een meer persoonlijke benadering van de problemen bieden wij via onze individuele begeleiding.

 

Onze visie en praktische benadering

Onze visie is gefungeerd op zowel wetenschappelijk onderbouwde theorieën, bestaande ontwikkelde vaardigheidstrainingen en onze eigen ervaringen binnen onze jarenlange loopbaan als leerkracht. Binnen deze loopbaan hebben wij ervaring opgedaan binnen zowel reguliere basisscholen als het speciaal onderwijs.

Wij werken vanuit meerdere theoretische modellen. De ‘controle theorie’ en de ‘sociale leertheorie’ zijn de twee theoretische modellen die wij hebben geïntegreerd in onze aanpak en benadering. Wij gaan uit van een integrale aanpak van problematiek. Dit houdt in dat wij kijken naar zowel de externe voorwaarden als interne voorwaarden voor de ontwikkeling van sociaal gedrag en sociale banden met de omgeving. Interne voorwaarden zijn bijvoorbeeld het zelfbeeld, cognities (begrijpen, rederenen) en motivatie van het kind. Externe voorwaarden zijn de omgeving en sociale vaardigheden.Vanuit deze voorwaarden bekijken wij het probleem. Dit is namelijk van belang, omdat een kind pas opbouwend sociaal gedrag kan vertonen op het moment dat er aan deze voorwaarden is voldaan. Binnen onze vaardigheidstrainingen proberen wij kinderen doormiddel van oefen situaties, die gebaseerd zijn op de interne en externe voorwaarde, bepaalde sociale vaardigheden aan te leren. Naast deze voorwaarden is het van belang dat er positieve betrokkenheid is vanuit de omgeving van een kind. Om dit volledig te bereiken proberen wij ouders hierbij te betrekken. Om tot een zo compleet mogelijke aanpak van de problemen te komen adviseren wij de ouders voor de sociale vaardigheidstraining van het kind een aansluitende workshop te volgen. Om zo de problemen zo integraal mogelijk aan te pakken. Hieronder is deze visie in een model simplistisch weer gegeven;

 

Externe                                        + Interne              + Positieve           =>                Opbouwend

voorwaarden                             voorwaarden               betrokkenheid                           sociaal gedrag

 

 

Terug naar de vorige pagina

Start

Wij bieden aan

Hoe?

Voor wie?

Meer informatie

Wie zijn wij?

Contact

Alg. voorwaarden