Wij bieden aan:

· Workshop voor ouders

           Doelstelling van de workshops :
           Communicatie en luistervaardigheid bij de ouders versterken; ouders helpen om hun
           kinderen meer zelfvertrouwen te geven, door hen te laten zien waar ze goed in zijn.

           Thema’s van de workshop zijn:
                      Hoe geven wij ons kind meer zelfvertrouwen?
                      Hoe stimuleer je een gezonde ontwikkeling en voorkom je ongewenst gedrag?
                      Luisteren naar het kind.
                      Regels en grenzen stellen.
                      Samen conflicten oplossen.
                      Pesten en gepest worden.

 

                           Klik hier voor een toelichting

 

· Huiswerkbegeleiding (10 t/m 18 jaar)
Leren gaat niet altijd  gemakkelijk en vanzelf.
Dit onderdeel is bedoeld voor brugklassers (vwo/havo/vmbo) en leerlingen van de basisschool (groep 6, 7 en 8), die een steuntje in de rug nodig hebben. 
Met huiswerkbegeleiding krijgen kinderen meer- en weer  grip op het schoolwerk.
Ons specialisme is taalontwikkeling.
Hierdoor kunnen zowel de cijfers,  het leerplezier en het zelfvertrouwen omhoog gaan.
Huiswerkbegeleiding door een Universitaire student, op het gebied van Wiskunde,
Biologie en Natuurkunde.

 

· Kinderen leren leren (10 t/m 18 jaar)
Antwoord zien te vinden op de vraag:
Hoe leer ik en wat is mijn beste manier om te leren?

· Cito toets voorbereidings trainingen
Hoe ga je met multiple choice vragen om?
Vertrouwd raken met de Cito toets

 

· Trainingen op het gebied van aandacht en werkhouding
Kinderen leren zichzelf een doel te stellen en nauwkeurig te werken.
Helpen met het uitbreiden van concentratie in tijd en intensiviteit.

 

· Sociale vaardigheidstrainingen
Door middel van deze trainingen, wordt het zelfbeeld van de kinderen verbeterd.

           Mede hierdoor gaan o.a. de prestaties op school vooruit.

           Het doel is dat de kinderen zelfstandig en sociaal vaardig worden.
           De lessen worden gegeven aan de hand van de volgende thema’s:
           Hoe krijgt het kind meer zelfvertrouwen?
           Stimuleren van positief sociaal gedrag.
           Omgaan met pestgedrag.
           Praten en leren luisteren.
           Leren samen te spelen.
           Samen conflicten oplossen

 

· Faalangst reductie training
Bij deze training leren we de kinderen om op een andere manier te denken, waardoor ze geen angst meer ervaren bij onbekende situaties, maar deze situaties als een uitdaging gaan zien.

 

· Lezingen sociale vaardigheid

                             Klik hier voor een toelichting

 

· Programma “Vrienden voor ‘t leven”
                 
Klik hier voor een toelichting

 

 

Start

Wij bieden aan

Hoe?

Voor wie?

Meer informatie

Wie zijn wij?

Contact

Alg. voorwaarden