Speciaal, maar toch heel gewoon!

v.o.f.

Tekstvak: IKBENSPECIAAL Educatief-Opvoedkundig Advies Bureau

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1:Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op al onze overeenkomsten, zowel tijdens de totstandkoming en uitvoering als na afloop hiervan. Ikbenspeciaal behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2: Overeenkomst

De overeenkomst gaat automatisch in na mondelinge goedkeuring van het behandelingsplan.

Artikel 3:Tarieven

De kosten worden vooraf met de klant afgesproken

 

Artikel 4: Betaling

De betalingen geschieden maandelijks na afloop van de maand. De vordering moet binnen 14 dagen betaald zijn.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Gezien het karakter van de advisering is Ikbenspeciaal niet aansprakelijk voor eventuele geleden of te lijden schade als gevolg van de gegeven ondersteuning of adviezen. Alle beslissingen, ook indien daar een advies van Ikbenspeciaal aan ten grondslag ligt, komen voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in alle voorkomende gevallen Ikbenspeciaal vrijwaren voor aanspraken van derden. 

Artikel 6: Klachten

Het is mogelijk dat een klant klachten heeft over diensten van Ikbenspeciaal. Indien een klant een klacht heeft, verneemt Ikbenspeciaal dit graag zodat zij kan zoeken naar een mogelijke oplossing. 

Start

Wij bieden aan

Hoe?

Voor wie?

Meer informatie

Wie zijn wij?

Contact

Alg. voorwaarden